In principio revolutionis indvstrialis machina erat

Sigurimi i cilësisë

Teknologjia e informacionit dhe komunikimit

Fjona Sulanjaku
e-mail: fsulanjaku@fim.edu.al