In principio revolutionis indvstrialis machina erat

Departamentet

Departamenti i Energjitikës

Departamenti i Energjitikës (DE), si njësi bazë mësimore – shkencore e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike, është vazhdim i Katedrës së Termoteknikës, si një nga katedrat më të vjetra të fakultetit, dhe pjesërisht i katedrës së Makinave. Katedra e Termoteknikës u krijua në vitin 1964 duke u ndarë nga Katedra e Makinave.

Aktualisht Drejtues Departamenti është Prof. Asoc. Dr. Majlinda ALCANI malcani@fim.edu.al, dhe stafi akademik i DE aktualisht është:

Prof. Dr. Andonaq LONDO LAMANI - alondo@fim.edu.al
Prof. As. Dr. Altin DORRI - adorri@fim.edu.al
Prof. As. Dr. Altin MARAJ - amaraj@fim.edu.al
Prof As. Dr. Flamur BIDAJ - fbidaj@fim.edu.al
Prof. As. Dr. Lorenc MALKA - lmalka@fim.edu.al
Dr. Ramadan ALUSHAJ - ralushaj@fim.edu.al
Dr. Artan HOXHA - ahoxha@fim.edu.al
Dr. Edmond ZENELI - ezeneli@fim.edu.al
Dr. Ardit GJETA - agjeta@fim.edu.al
Dr. Spartak POÇARI - spocari@fim.edu.al
Dr. Albert SHIRA - ashira@fim.edu.al
Dr. Elena BEBI - ebebi@fim.edu.al

Stafi ndihmës-akademik:

Laborant Ernest Dylgjeri
Laborant Andon Dono

Per me teper rreth departamentit lexoni ketu

Laboratoret e DE

Pajisjet e Auditit te Energjise

Planet mesimore per Departamentin e Energjitikes:

Master i Shkencave ne Inxhinieri Mekanike profili Energjitike

Master i Shkencave Menaxhim Energjie

Master Profesional Energjitike