In principio revolutionis indvstrialis machina erat

Departamentet

Departamenti i Tekstilit dhe Modës

Drejtuesi i Departamentit të Tekstilit dhe Modës (DTM)
Prof. Dr. Ermira Shehi eshehi@fim.edu.al

Departamenti i Tekstilit dhe Modës është një nga Departamentet e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike në Universitetin Politeknik të Tiranës. Dega e Inxhinierisë së Tekstilit u themelua në vitin 1968. Qe prej vitit 2005 – 2006, kur u aplikua per here te pare Marreveshja e Bolonjes, Departamenti i Tekstilit dhe Modës, ofron këto programe studimi:

1. Bachelor (3 vjet) ne Inxhinieri Tekstili dhe Modë – 180 ECTS
2. Master i Shkencave (2 Vjet) në Inxhinieri Tekstili dhe Modë – 120 ECTS
3. Master Profesional – 120 ECTS
4. Shkolla e Doktoratës “Inxhinieri Materiale”/Orientimi “MaterialeTekstile”

40 Vjet Departamenti i Tekstilit dhe Modës

Për më tepër informacion ju lutemi të drejtoheni në linkun e DTM: www.upt-tekstilmoda.org