In principio revolutionis indvstrialis machina erat

Departamentet

Departamenti i Prodhim Menaxhimit

Drejtuesi i Departamentit të Prodhim Menaxhimit
Dr. Ilo Bodi ibodi@fim.edu.al

Departamenti i Prodhim Menaxhimit është krijuar në vitin 1994, në kuadrin e reformimit dhe ristrukturimit të Universitetit Politeknik. Njësitë mbi të cilat u konceptua departamenti ishin ish Katedra e Teknologjisë së Metaleve dhe pjesërisht ajo e Grafikës Inxhinierike, ndërsa pas vitit 1999 u përfshi në të dhe Departamenti i Metalurgjisë.
Stafi i këtij departamenti është një nga stafet me nivelin më të lartë të kualifikimit me 18 pedagogë efektiv nga këta 1 Profesor, 3 Profesorë të asociuar, 12 Lektorë, 2 Asistent Lektor (Master i Shkencave) dhe 2 personel ndihmës akademik (Laborant).

Grupet mësimor shkencor të Departamentit të Prodhim Menaxhimit janë:
Grupi mësimor shkencor i Inxhinierisë Materiale
Grupi mësimor shkencor i Menaxhimit Industrial dhe Inxhinierisë Ekonomike

Aktiviteti didaktik i ofruar nga ky departament shtrihet në pjesën më të madhe në fushën e mësimdhënies, në punimet e drejtuara, seminare dhe punë praktike laboratorike, që plotësojnë kuadrin e procesit mësimor në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike edhe në fakultete të tjera të Universitetit Politeknik të Tiranës. Departamenti zhvillon aktivitetin e tij didaktik në disa fusha kryesore didaktike - kërkimore shkencore ngushtësisht të lidhura midis tyre si:

Proceset e prodhimit, integrimit, kompjuterizimit dhe robotika e tyre
Teknologjia e materialeve
Menaxhimi i cilësisë dhe prodhimit
Ekonomia, organizimi dhe menaxhimi i ndërmarrjes
Inxhinieria ekonomike

dhe drejton diploma në:

Bachelor në Inxhinieri Mekanike;
Master Shkencor në Inxhinieri Mekanike, Drejtimi Prodhim dhe Menaxhim Industrial;
Bachelor, Master Profesional, Master Shkencor në Inxhinieri Materiale;
Bachelor, Master Shkencor në Inxhinieri Ekonomike;

Veprimtaria e këtij Departamenti është e lidhur ngushtë me emrat e Prof. Tahir HAXHIYMERI, Prof. Ali PROGRI, Prof. Bashkim BAHOLLI, Prof. Aleksandër BUSHATI, Prof. Adnand BODINAKU, Prof. Gëzim DEMIRAJ, Prof. Kasem BOKSHI, Dr. Tanush HAJNA, Ing. Sami KUMI, Ing. Sabaudin KODRA, Ing. Andon PRIFTI, Ing. Koco ADAMI, Ing. Petraq DUSHNIKU, Ing. Qimon KOCOMANDI, Ing. Qazim REKA, Ing. Vilhem SIMA, Ing. Fatmir LUGA, Ing. Lefter PANO, Akademik Jorgaq KACANI, Prof. Ylli SHEHU, Prof. Vladimir NIKA, Prof. Përparim DECOLLI, Prof. As. Emil LAMANI, Prof. As. Artan DERSHA, Prof. As. Dervish ELEZI, Prof.As. Shpresa CASLLI, Prof. Dr. Vladimir KASEMI, Dr. Enkelejda SOTJA, Prof.Asoc. Agron DHIMA, Prof. Asoc. Jonida TETA, PhD. Ilo BODI, Dr. Irma SHYLE, PhD. Eralda XHAFKA, PhD. Erald PIPERI, Dr. Valma PRIFTI, Dr. Indrit VOZGA, Dr. Elena BEBI, Dr. Migen ZEQO, Dr. Irida MARKJA, MSc. Anesti NASE, e deri tek pjesetaret me te rinj te ketij departamenti: Prof.Asoc. Klodian Dhoska, Dr. Idlir Dervishi, MSc. Dea SINOIMERI dhe PhD Giorgio MUSTAFARAJ.

Për një informacion më të detajuar mbi Departamentin e Prodhim Menaxhimit mund të lexoni këtu.