In principio revolutionis indvstrialis machina erat

Sigurimi i cilësisë

Alumni/ae Inxhinieria Mekanike (AIM)

Takimi i III-të i Rrjetit Alumni/ae i FIM

Ne daten 25.05.2023 ne oren 11;00 u zhvillua ne ambjentet e Fakultetit te Inxhinierise Mekanike , takimi i III-te i Rrjetit Alumni/ae e FIM.
Ky takim i pervitshem i ketij rrjeti ka per qellim afrimin e profesionisteve te rinj ne fushen e inxhinierise mekanike me inxhinieret qe kane lene gjurme me punen e tyre nder vite.
Ne kete takim u shperndane certifikata mirenjohje per inxhinieret te cilet kane kontribuar jo vetem ne profesionin e tyre por edhe ne rritjen dhe zgjerimin e ketij rrjeti.

Për me teper mund te lexoni rreth themelimit te Alumni/ae te FIM ketu