In principio revolutionis indvstrialis machina erat

Historik

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike është një nga degët themeluese të Institutit të Lartë Politeknik në vitin 1951 dhe një nga 4 fakultetet themelues të Universitetit Politeknik të Tiranës (UPT) në vitin 1991.

Vizioni

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) synon zgjerimin e ofertës akademike në përputhje me kërkesat e tregut të punës dhe krijimin e kushteve për kërkim shkencor në fushat të cilat mbulon.

Njihuni me historikun e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike ketu.