In principio revolutionis indvstrialis machina erat

Konferenca

Konferenca Ndërkombëtare e 10-të e Tekstilit dhe e 4rt në Inxhinieri dhe Sipërmarrje 2023

X ITC - IV ICEE

Konferenca Ndërkombëtare e 10-të e Tekstilit dhe e 4rt në Inxhinieri dhe Sipërmarrje 2023 zhvillohet në Tiranë në datat 19 - 20 Tetor 2023