In principio revolutionis indvstrialis machina erat

Të tjera

Proces diplomimi

Departamenti i Mekanikës

Kapaku i diplomes Bachelor

Formulari i miratimit te diplomes Bachelor

Kapaku i diplomes Master i Shkencave

Formulari i miratimit te diplomes master i Shkencave

Kapaku i diplomes Master Profesional

Formulari i miratimit te diplomes Master Profesional

Departamenti i Prodhim - Menaxhimit

Kapaku i diplomes Bachelor

Formulari i miratimit te diplomes Bachelor

Kapaku i diplomes Master i Shkencave

Formulari i miratimit te diplomes Master i Shkencave

Departamenti i Energjitikës

Kapaku i diplomes Bachelor

Formulari i miratimit te diplomes Bachelor

Kapaku i diplomes Master i Shkencave

Formulari i miratimit te diplomes Master i Shkencave

Kapaku i diplomes Master Profesional

Formulari i miratimit te diplomes Master Profesional

Departamenti i Tekstilit dhe Modës

Kapaku i diplomes Bachelor

Formulari i miratimit te diplomes Bachelor

Kapaku i diplomes Master i Shkencave

Formulari i miratimit te diplomes Master i Shkencave

Dokumentat e mesiperme ne Word