In principio revolutionis indvstrialis machina erat

Të tjera

Rregullore dhe procedura

Plani strategjik 2019-2024 UPT

Plani srategjik 2020-2024 FIM

Rregullore e brendshme FIM

Rregullore e Asamblesë së Personelit Akademik FIM

Procedura për vlerësimin e dijeve në FIM

Procedurë për organizimin e praktikës profesionale në FIM

Kontrata-Praktika profesionale

Rregullore e programit te studimit Bachelor R-009