In principio Industriae Conversio erat Motrum.

Studentët

Orari mësimor

Orari mësimor i semestrit të dytë për vitin akademik 2021-2022 për ciklin I Bachelor për degët Inxhinieri Mekanike, Inxhinieri Ekonomike, Inxhinieri Materiale dhe Inxhinieri Tekstili dhe Modë dhe për Ciklin e dytë Master :

Orari Bachelor për semestrin e dytë

Orari Master për semestrin e dytë