In principio revolutionis indvstrialis machina erat

Studentët

Orari mësimor

Orari mësimor i semestrit të dytë për vitin akademik 2023-2024 për ciklin I Bachelor dhe ciklin II Master në degët Inxhinieri Mekanike, Inxhinieri Ekonomike, Inxhinieri Materiale dhe Inxhinieri Tekstili dhe Modë:

Orari per semestrin e dyte cikli Bachelor

Orari per semestrin e dyte cikli Master

#oraribachelor

#orarimaster