In principio revolutionis indvstrialis machina erat

Studentët

Orari mësimor

Orari mësimor i semestrit të dytë për vitin akademik 2022-2023 për ciklin I Bachelor në degët Inxhinieri Mekanike, Inxhinieri Ekonomike, Inxhinieri Materiale dhe Inxhinieri Tekstili dhe Modë:

Orari mesimor per ciklin Bachelor

Orari mësimor i semestrit të dytë për vitin akademik 2022-2023 për ciklin II Master i Shkencave dhe Master Profesional

Orari mesimor per ciklin Master