In principio revolutionis indvstrialis machina erat

Programet

Master

FIM ofron programe ne Master Shkencor dhe Master Profesional.

Master i Shkencave në Inxhinieri Mekanike në profilet Konstruksione Makinash dhe Mjete Lëvizëse, Energjitikë, Prodhim dhe Menaxhim Industrial

Të diplomuarit kanë aftësi intelektuale për të planifikuar dhe udhëhequr procese kërkimi inovative të mirëfillta apo të zbatuara. Njohuritë dhe aftësitë e fituara i japin mundësi titullarit të vërë në përdorim mjete dhe metodologji në mënyrë që të bëjnë të mundur trajtimin e informacionit dhe planifikimin e zgjidhjeve në sferën e sistemeve realë. Në këtë mënyrë, mbajtësi i diplomës Master shkencor mund të projektojë dhe realizojë sisteme komplekse të industrisë mekanike; ai ka njohuri mbi mjetet dhe metodologjitë e projekteve.

Master i shkencave ne Inxhinieri Materiale

Të diplomuarit kanë aftësi dhe mjete intelektuale për të planifikuar dhe udhëhequr procese kërkimi inovative të mirëfillta apo të zbatuara. Njohuritë dhe aftësitë e fituara i japin mundësi titullarit të vërë në përdorim mjete dhe metodologji në mënyrë që të bëjnë të mundur trajtimin e informacionit dhe planifikimin e zgjidhjeve në sferën e sistemeve realë. Fusha tipike, nën këtë këndvështrim, janë rinovimi dhe zhvillimi i prodhimit, planifikimi i thellë, menaxhimi i sistemeve komplekse si specialist i pavarur i punësuar në ndërmarrje/organizata publike apo private.

Master i Shkencave në Inxhinieri Ekonomike

Të diplomuarit kanë aftësi dhe mjete intelektuale për të planifikuar dhe udhëhequr procese kërkimi inovative të mirëfillta apo të zbatuara. Njohuritë dhe aftësitë e fituara i japin mundësi titullarit të vërë në përdorim mjete dhe metodologji në mënyrë që të bëjnë të mundur trajtimin e informacionit dhe planifikimin e zgjidhjeve në sferën e sistemeve realë. Fusha tipike, nën këtë këndvështrim, janë rinovimi dhe zhvillimi i prodhimit, planifikimi i thellë, menaxhimi i sistemeve komplekse si specialist i pavarur i punësuar në ndërmarrje/organizata publike apo private.

Master i Shkencave në Inxhinieri Tekstili dhe Mode

Të diplomuarit kanë aftësinë të projektojnë dhe realizojnë sisteme komplekse të industrisë tekstile; Studenti ka njohuri mbi mjetet dhe metodologjitë e projekteve. Njohuritë mbi aspektet teknologjike i mundësojnë atij (mbajtësit të diplomës M. Sc.) të realizojë sisteme komplekse në fusha të ndryshme zbatimi. Mbajtësi i diplomës M.Sc. kombinon aftësitë teknike, shkencore dhe komunikuese me kontekstin kulturor, gjë që i jep atij mundësinë të punojë në funksione me profil të lartë në nivel ndërkombëtar.

#master