In principio revolutionis indvstrialis machina erat

Programet

Master

FIM ofron programe ne Master Shkencor dhe Master Profesional.

Master i Shkencave në Inxhinieri Mekanike në profilet Konstruksione Makinash dhe Mjete Lëvizëse, Energjitikë, Prodhim dhe Menaxhim Industrial

Plani mesimor Msc Energjitike

Plani mesimor Msc Menaxhim Energjie

Program i studimit i ciklit te dyte: Diplome e Dyfishte Master i Shkencave ne Inxhinieri Mekanike, Profili Energjitike, hapur per here te pare ne vitin akademik 2022-2023.

Ky program studimi u be i mundur te hapej bazuar ne bashkepunimin midis Universitetit Politeknik te Tiranes dhe Universitetit te Tuscia-s (Viterbo, Itali)

Të diplomuarit kanë aftësi intelektuale për të planifikuar dhe udhëhequr procese kërkimi inovative të mirëfillta apo të zbatuara. Njohuritë dhe aftësitë e fituara i japin mundësi titullarit të vërë në përdorim mjete dhe metodologji në mënyrë që të bëjnë të mundur trajtimin e informacionit dhe planifikimin e zgjidhjeve në sferën e sistemeve realë. Në këtë mënyrë, mbajtësi i diplomës Master shkencor mund të projektojë dhe realizojë sisteme komplekse të industrisë mekanike; ai ka njohuri mbi mjetet dhe metodologjitë e projekteve.

Master i shkencave ne Inxhinieri Materiale

Të diplomuarit kanë aftësi dhe mjete intelektuale për të planifikuar dhe udhëhequr procese kërkimi inovative të mirëfillta apo të zbatuara. Njohuritë dhe aftësitë e fituara i japin mundësi titullarit të vërë në përdorim mjete dhe metodologji në mënyrë që të bëjnë të mundur trajtimin e informacionit dhe planifikimin e zgjidhjeve në sferën e sistemeve realë. Fusha tipike, nën këtë këndvështrim, janë rinovimi dhe zhvillimi i prodhimit, planifikimi i thellë, menaxhimi i sistemeve komplekse si specialist i pavarur i punësuar në ndërmarrje/organizata publike apo private.

Master i Shkencave në Inxhinieri Ekonomike

Të diplomuarit kanë aftësi dhe mjete intelektuale për të planifikuar dhe udhëhequr procese kërkimi inovative të mirëfillta apo të zbatuara. Njohuritë dhe aftësitë e fituara i japin mundësi titullarit të vërë në përdorim mjete dhe metodologji në mënyrë që të bëjnë të mundur trajtimin e informacionit dhe planifikimin e zgjidhjeve në sferën e sistemeve realë. Fusha tipike, nën këtë këndvështrim, janë rinovimi dhe zhvillimi i prodhimit, planifikimi i thellë, menaxhimi i sistemeve komplekse si specialist i pavarur i punësuar në ndërmarrje/organizata publike apo private.

Master i Shkencave në Inxhinieri Tekstili dhe Mode

Të diplomuarit kanë aftësinë të projektojnë dhe realizojnë sisteme komplekse të industrisë tekstile; Studenti ka njohuri mbi mjetet dhe metodologjitë e projekteve. Njohuritë mbi aspektet teknologjike i mundësojnë atij (mbajtësit të diplomës M. Sc.) të realizojë sisteme komplekse në fusha të ndryshme zbatimi. Mbajtësi i diplomës M.Sc. kombinon aftësitë teknike, shkencore dhe komunikuese me kontekstin kulturor, gjë që i jep atij mundësinë të punojë në funksione me profil të lartë në nivel ndërkombëtar.

Master Profesional ne Inxhinieri Transporti dhe master Profesional Energjitike

Plani mesimor MP Energjitike

#master