In principio Industriae Conversio erat Motrum.

Studentët

Grupet mësimore

Inxhinieri Mekanike

Viti I

Inxhinieri Tekstili dhe Modë

Viti I

Inxhinieri Ekonomike

Viti I

Inxhinieri Materiale

Viti I

Pedagogët kujdestarë

Lista e pedagogëve kujdestarë FIM 2021-2022