In principio Industriae Conversio erat Motrum.

Njoftime

Ftesë – Për pjesëmarrje në Konferencën e 3 – të Ndërkombëtare mbi Dizajnin Mjedisor ICED2022

Universiteti i Hapur Helen, në Athinë, do të zhvillojë në mënyrë hibride (online dhe me prezencë fizike), Konferencën e 3 - të Ndërkombëtre mbi Dizajnin Mjedisor ICED2022.
Konferenca do të kombinojë zhvillimet më të fundit të shkencave në Projektimin Mjedisor, të tilla si qëndrueshmëria, ndotja, energjia, qytetet-ndërtesat, transporti, erozioni, ndryshimet klimatike, politika, pranimi social, ndikimet në shëndet.

Konferenca është një mundësi unike për ekspertët dhe kërkuesit, që të mund të ndërveprojnë dhe vendosin në zbatim njohuritë e tyre dhe gjetjet më të fundit të kërkimeve, në hartimin dhe zhvillimet e proceseve mjedisore.

Conference TIMELINE

Deadline for the submissions of 1 page abstract: 27 May 2022
Notification of abstracts acceptance: 5 June 2022
Deadline for the submission of full papers (5-8 pages) or 1 page poster: 30 June 2022
Deadline for the submission of revised full papers or posters: 31 July 2022
Notification of papers or posters acceptance: 7 August 2022
Deadline for registrations: for the authors of papers and posters: 4 September 2022
Deadline for registrations: for the orther participants: 17 October 2022
Conference: 22-23 October 2022

Për një informacion të plotë mbi konferencën dhe aplikimin mund të vizitoni 3rd International Conference on Environmental Design (ICED2022).

E-mail: iced@eap.gr