In principio Industriae Conversio erat Motrum.

Informacione

Procesi i vaksinimit

Në zbatim të shkresës nr 5447/2, dt 06.10.2021 të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit "Për marrjen e masave për realizimin e procesit të vaksinimit të studentëve dhe personelit te institucioneve të arsimit të lartë nga personeli mjekësor, njoftojmë se procesi i vaksinimit do të kryhet në ambientet e Fakultetit të Teknologjisë dhe Informacionit në datat 11-18 Tetor 2021, kati i pare, holli kryesor.

Kujtojmë se studentët që do të vaksinohen duhet të paraqiten me dokument identifikimi me vete.