In principio Industriae Conversio erat Motrum.

Njoftime

Njoftim për ditën e hënë 21.03.2022

Njoftohet se dita e hënë datë 21 Mars 2022 është pushim për studentët edhe për personelin akademik dhe ndihmës akademik të Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike.

Dita e punës, e datës 21 Mars 2022 do të zëvendësohet në një nga ditët e pushimit brenda këtij viti akademik.