In principio revolutionis indvstrialis machina erat

Njoftime

Kontrolli i Diplomave për Departamentin e Energjitikës për Sezonin e Vjeshtës 2023

Datat e kontrollit te diplomave per Departamentin e Energjitikes jane:

1. Kontrolli i pare: 22 Shtator 2023, ora 14.00

2. Kontrolli i dyte: 26 Shtator 2023, ora 14.00

3. Dorezimi i diplomave te lidhura dhe te firmosura nga studentet dhe pedagoget udheheqes do te njoftohet ne kontrollin e dyte, per ata qe e kane pergatitur sipas rregullave te percaktuara.

Kontrolli dhe dorezimi do te behen nga Prof. Asoc. Altin Maraj ne katin 0 te godines.

Materiali i diplomes duhet te pergatitet dhe te paraqitet ne kontroll sipas te gjitha rregullave te procedures perkatese te miratuar nga Dekanati i FIM, te cilen e gjeni ne webin e FIM dhe nen kujdesin e pedagogut udheheqes. Gjithashtu ne kontroll duhet te paraqisni te plotesuara:

1. Fleten e kapakut te diplomes
2. Fleten e pare brenda materialit
3. Formularin e kontrollit

Te gjitha keto i gjeni ne webin e FIM, tek rubrika procesi i diplomimit: https://fim.edu.al/info/njoftime/p
Per cdo pyetje duhet te drejtoheni tek pedagogu juaj udheheqes i diplomes.