In principio revolutionis indvstrialis machina erat

Njoftime

Kontrolli i Diplomave për Departamentin e Energjitikës për Sezonin e Verës 2023

Datat e kontrollit te diplomave per Departamentin e Energjitikes jane:

1. Kontrolli i pare: ne 22 Qershor 2023, ora 12.00

2. Kontrolli i dyte: 27 Qershor 2023, ora 10.00

3. Dorezimi i diplomave te lidhura dhe te firmosura nga studentet dhe pedagoget udheheqes date 11 Korrik 2023, ora 10.00, per ata qe e kane pergatitur sipas rregullave te percaktuara.

Materiali i diplomes duhet te pergatitet dhe te paraqitet ne kontroll sipas te gjitha rregullave te procedures perkatese te miratuar nga Dekanati i FIM, te cilen e gjeni ne webin e FIM dhe nen kujdesin e pedagogut udheheqes. Gjithashtu ne kontroll duhet te paraqisni te plotesuara:

1. Fleten e kapakut te diplomes

2. Fleten e pare brenda materialit

3. Formularin e kontrollit

Te gjitha keto i gjeni ne webin e FIM, tek rubrika Proces Diplomimi . Per cdo pyetje duhet te drejtoheni tek pedagogu juaj udheheqes i diplomes.