fim.edu.al

Njoftime

Fillimi i vitit akademik 2021-2022

Në zbatim të urdhrit nr. 395, dt 06.10.2021 të Ministrisë së Asimit dhe Sportit "Për një ndryshim në urdhrin nr.166, dt 17.06.2021", "Për caktimin e datës së fillimit dhe mbarimit të vitit akademik 2021-2022 në institucionet e arsimit të lartë", njoftojmë se viti akademik 2021-2022 në institucionet e arsimit të lartë fillon më 18 tetor 2021.