fim.edu.al

Njoftime

E-maili i studentit

Njoftohen të gjithë studentët e viteve të para Bachelor se janë pajisur me emailet e fakultetit në formatin emer.mbiemer@fim.edu.al

Në adresat e-mail që studentët kanë dorëzuar në sekretari në ditën kur janë regjistruar, studentëve u është dërguar email nga me instruksionet dhe password-in e përkohshëm.

Për të aksesuar email-in e studentit ju lutem ndiqni hapat:

1. Logohuni në Gmail me adresën e-mail emer.mbiemer@fim.edu.al
2. Vendosni password-in e përkohshëm Student1234
3. Studentit do t'i kërkohet menjeherë të resetojë një password të ri personal.