In principio Industriae Conversio erat Motrum.

Njoftime

Hapet thirrja për mobilitete (bursa) për staf të UPT-së në Technical University of Liberec, Czech Republic

Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për aplikim për bursë për mobilitet për stafin e Universitetit Politeknik të Tiranës, në Technical University of Liberec.

Lloji i mobilitetit përfshin: Shkëmbimin e stafit për mësimdhënie.
Fusha e studimit: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, Departamenti i Tekstilit dhe Modës.
Kohëzagjatja e bursës: 5 ditë + udhëtimi, semestri i II i vitit akademik 2021 – 2022.
Numri total i stafit: 2

Informacionin në lidhje me dokumentacionin, mënyrën e aplikimit dhe afatet kohore e gjeni këtu