In principio revolutionis indvstrialis machina erat

Informacione

Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit midis Transport Community dhe Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike

Në Prishtinë, më datë 21 shkurt 2023 është mbajtur Samiti i Ekselencës Hekurudhore (Rail Excellence Summit)

Rezultati kryesor nga ky Samit ishte nënshkrimi i Memorandumit të
Bashkëpunimi (MM) ndërmjet kompanive hekurudhore dhe institucioneve arsimore nga
Rajoni.

Në këtë Samit përfaqësues i Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike ishte Zv.Dekani Prof. Dr. Odhisea KOCA.

Objektivi i Qendrës Rajonale të Ekselencës është të rrisë burimet njerëzore dhe
kapacitetet në sektorin hekurudhor të Ballkanit Perëndimor, duke rritur dhe përmirësuar ndërgjegjësimin dhe njohuritë, si dhe duke promovuar standardet dhe normat e BE-së të përshtatshme për Sektorine transportit hekurudhor.

Samiti i Ekselencës Hekurudhore bashkoi anëtarët e Komunitetit të Transportit,
Industrinë e transportit dhe Botën Akademike.