In principio revolutionis indvstrialis machina erat

Konferenca

Konferenca Ndërkombëtare e Përbashkët e 10-të e Tekstilit dhe e 4rt në Inxhinieri dhe Sipërmarrje 2023

X ITC - IV ICEE

Përfundoi me sukses Konferenca e Përbashkët Ndërkombëtare “KONFERENCA E 10-të TEKSTILE & KONFERENCA e 4-të MBI INXHINIERINË DHE SIPËRMARRËSINË 2023”. Ishte kënaqësi që Konferenca e zhvilluar si një event hibrid me ndërthurjen e prezantimeve Online dhe Live gjatë dy ditëve nga data 19 deri më 20 tetor 2023 në Tiranë, Shqipëri , u përmbyll si një event i suksesshëm. Ne dëshirojmë të falënderojmë folësit tanë kryesorë dhe të ftuar: për më tepër

Universitetet pjesëmarrëse në Konferencë

Momente nga Konferenca

Proceedings book i Konferenës së Përbashkët Ndërkombëtare "10th ITC & 4th ICEE 2023" publikohet në Springer