In principio revolutionis indvstrialis machina erat

Projekte

Përgatitja e Veshjeve Sipërfaqsore Vetëpastruese për Qelizat Fotovoltaike

Call: Projekt Ndërkombëtar në kuadrin e Thirrjes Bilaterale ndërmjet Këshillit të
Kërkimeve Shkencore dhe Teknologjike të Turqisë (TÜBİTAK) & Agjencisë
Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit të Shqipërisë (NASRI). 2023- 2025

Agjencia Ekzekutuese për palën Turke: Universiteti i Ankarasë (UA) – Departamenti i Energjisë

Agjencia Ekzekutuese për palën Shqiptare: Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) – Departamenti i Prodhim Menaxhimit

Qëllimet kryesore dhe objektivat specifike të projektit