fim.edu.al

Konferenca

Konferenca Ndërkombëtare e 9-të e Tekstilit dhe e 3-të në Inxhinieri dhe Sipërmarrje

"Konferenca Ndërkombëtare e 9-të e Tekstilit dhe e 3-të në Inxhinieri dhe Sipërmarrje 2021” mbajtuar në datat 18 dhe 19 Nëntor 2021 në Tiranë, si një event Hybrid duke kombinuar prezantime Virtuale dhe Live u përmbyll si një event i suksesshëm... për më tepër

Universitete pjesëmarrëse në konferencë