fim.edu.al

Konferenca

Konferenca Ndërkombëtare e 9-të e Tekstilit dhe e 3-të në Inxhinieri dhe Sipërmarrje

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike në datat 18 – 19 Nëntor 2021, organizon konferencën e përbashkët “9th International Textile Conference & 3rd International Conference on Engineering and Entrepreneurship 2021”,e cila do të zhvillohet në Tiranë.

Data të rëndësishme:

Dërgimi i Abstraktit: 25 korrik 2021

Njoftimi për pranimin e Abstraktit: 5 gusht 2021

Dërgimi i Artikullit të plotë: 30 shtator 2021

Rregjistrimi dhe kryerja e pagesës: 11 tetor 2021

* Artikuj e përzgjedhur do të publikohen në: International Journal of Innovative Technology and Interdisciplinary Sciences (IJITIS)e indeksuarnga Publon (Clarivate Analytics), CiteFactor, Google Scholar, NSD (Norwegian Scientific Database), etc.
www.ijitis.org/index.php/ijitis/indexing

Ky event i përbashkët i “9th International Textile Conference & 3rdInternational Conference on Engineering and Entrepreneurship 2021”do të fokusohet në çështje dhe problematika të rëndësishme të shkencës në fushën e Teknologjisë, Inxhinierisë, Menaxhimit dhe Prodhimit, Sipërmarrjes, Materialeve, Tekstileve, Modës, etj.

Abstraktet për konferencën mund të dërgohen në adresën e emailit:
itc-icee-2021@fim.edu.al

Konferenca 9th ITC & 3rd ICEE 2021do të jetë një event i kombinuar me pjesmarrje fizike dhe virtuale.

Komiteti shkencor i konferences

Për më shumë informacione rreth konferencës mund të vizitoni website e konferencës: https://9itc3iceeconference.wixsite.com/my-site-1

Gjithashtu bashkengjitur mund te gjeni te tjera materiale plotesuese dhe posterin e konferences.