In principio revolutionis indvstrialis machina erat

Njoftime

Vendimi i Rektorit të UPT për dorëzimin e certifikatës së gjuhës së huaj për studentët e Masterit të regjistruar në 2022-2023 dhe 2023-2024

Me poshte do te gjeni vendimin e plote te Rektorit te UPT per "Caktimin e afatit maksimal te dorezimit te certifikates se njohjes se gjuhes se huaj, per studentet e regjistruar per here te pare ne programet e studimit "Master i Shkencave ", ne UPT, ne vitin akademik 2022-2023 dhe 2023-2024"

Vendimi i Rektorit te UPT