In principio revolutionis indvstrialis machina erat

Informacione

Zgjedhjet 2024 në FIM

Në linkun më poshtë do të mund të gjeni informacionet e nevojshme mbi Zgjedhjet 2024 që organizohen në datë 21 Qershor 2024 dhe vendimet e marra nga Komisioni Zgjedhor në FIM

Zgjedhjet 2024