In principio revolutionis indvstrialis machina erat

Informacione

Aplikimi për  Bursë Financiare dhe Përjashtimi nga tarifa vjetore e shkollimit për vitin akademik 22-23

Njoftohen te gjithe studentet e rregullt ne FIM, se fillon aplikimi për Bursë Financiare dhe Përjashtimi nga tarifa vjetore e shkollimit për vitin akademik 2022-2023.

Dokumentat qe nevojiten per perfitimin e Burses Financiare i gjeni ketu
Dokumentat qe nevojiten per perfitimin e Perjashtimit nga tarifa vjetore e shkollimit i gjeni ketu

Formulari per pergjysmim tarife per studentet e Masterit

-Studentet ne vitin e pare ,me note mesatare 9 deri ne 10 , nga sistemi i arsimit te mesem
perfitojne burse dhe perjashtim nga tarifa e shkollimit. (Listat vijne nga QSHA . Keta student
duhet te sjellin numrin e llogarise bankare te Bankes Credins)

-Studentet ne vitet pas te parit , me note mesatare te ponderuar 9 deri ne 10 , te cilet kane shlyer
te gjitha detyrimet e vitit paraardhes akademik , perfitojne burse dhe perjashtim nga tarifa e
shkollimit. (Listat vijne nga Sekretaria Mesimore. Keta student duhet te sjellin numrin e llogarise
bankare te Bankes Credins)

Per studentet te cilet aplikojne per perfitimine burses financiare afati perfundimtar per dorezimin e dokumentacionit eshte deri ne date 30 Nentor 2022.
Dokumentacioni se bashku me formularin e aplikimit te plotesuar dorezohen prane ZYRES SE FINANCES te FIM , nga ora 10:00 - 12:00

Shenim: Nuk perfitojne burse /perjashtim nga tarifa e shkollimit studentet perserites dhe studentet te cilet ndjekin nje program te dyte studimi.