In principio revolutionis indvstrialis machina erat

Kërkimi shkencor

Doktorata në FIM

Disertacionet e paraqitura për mbrojtjen e gradës shkencore Doktor ne FIM

Shiko disertacionet