In principio Industriae Conversio erat Motrum.

Informacione

Zgjedhjet për anëtarët e Komisionit të Përhershëm për Dhënien e Gradës Shkencore “Doktor”

Me urdhrin Nr. 36 datë 28.07.2021 të Rektorit të Universitetit Politeknik të Tiranës Prof. Dr. Andrea Maliqari, në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike janë shpallur zgjedhjet për anëtarët e Komisionit të Përhershëm për Dhënien e Gradës Shkencore “Doktor” (Këshilli i Profesorëve).
Fushata zgjat 1 muaj (1 shtator – 30 shtator 2021).

Zgjedhjet për anëtarët e Këshillit të Profesorëve të FIM do të zhvillohen në datë 30 shtator 2021.

Votimet do të zhvillohen në mjediset e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit në katin e parë (mbi katin përdhe).