In principio revolutionis indvstrialis machina erat

Informacione

Proceedings book i Konferenës së Përbashkët Ndërkombëtare "10th ITC & 4th ICEE 2023" publikohet në Springer

Proceedings book i Konferenës së Përbashkët Ndërkombëtare “KONFERENCA E 10-të TEKSTILE & KONFERENCA e 4-të MBI INXHINIERINË DHE SIPËRMARRËSINË 2023” është botuar nga shtëpia e madhe botuese Springer Nature, si një risi në Universitetin Politeknik të Tiranë.

Publikimi i proceedings book nga Springer Nature është një mundësi shumë e mirë për të gjithë kërkuesit në botë të njihen me punimet e kryera dhe të prezantuar në këtë konferencë ndërkombëtare.

Për më shumë informacion lidhur me artikujt e botuar gjeni në linkun këtu

Proceedings book i "Konferenca e Përbashkët Ndërkombëtare: Konferenca e 10-të e Tekstilit dhe Konferenca e 4-të për Inxhinierinë dhe Sipërmarrjen" përmban shënime kryesore dhe punime të prezantuara në Konferencën e Përbashkët Ndërkombëtare: Konferenca e 10-të e Tekstilit dhe Konferenca e 4-të për Inxhinierinë dhe Sipërmarrjen (10th ITC dhe 2023EE) , organizuar nga Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike në Universitetin Politeknik të Tiranës, Shqipëri (PUT), nga data 19 deri më 20 tetor 2023.

Ky aktivitet i përbashkët synonte të fokusohej në tema dhe çështje të rëndësishme të shkencës evropiane dhe globale në fushën e materialeve tekstile, teknologjive, inxhinierisë, menaxhimit dhe prodhimit, sipërmarrjes, modës, etj. Prandaj, punimet e prezantuara ...për më tepër