In principio revolutionis indvstrialis machina erat

Projekte

Hartimi i një Plani Veprimi mbi Eficiencën e Energjisë (EE) në sektorin e Industrisë së Rëndë

Agjencia Ekzekutuese për palën Shqiptare: Universiteti Politeknik i Tiranës – Departamenti i Prodhim Menaxhimit

Drejtues projekti për UPT - Prof. Asoc. Klodian DHOSKA

Për t'u njohur me qëllimin dhe objektivat e projektit mund të klikoni ketu