In principio revolutionis indvstrialis machina erat

Projekte

Digital Education Readiness in the field of Higher Education/ DERHE

Call: ERASMUS + CBHE

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike: Institucioni Partner

Koordinator: V.Prifti

Takimi i zhvilluar në 14 dhe 15 Shkurt në kuadër të projektit DERHE