fim.edu.al

Njoftime

Thirrje për mobilitete (bursa) studentësh të UPT-së,FIM,në kuadër të Marrëveshjes KA1, të Programit Erasmus+ në Universitetin e Zagrebit

Në kuadër të Marrëveshjes KA1 bilaterale, të Programit Erasmus +, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete, për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës,
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, në University of Zagreb, (Faculty of Textile Technology), Kroaci.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni këtu .