In principio Industriae Conversio erat Motrum.

Njoftime

Shtyhet thirrja për mobilitete(bursa) studentësh të UPT-së në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus+, në University of West Attica

Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është shtyrë thirrja për aplikime për bursa për mobilitete, për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, në University of West Attica.

Afati i dorëzimit të dokumentacionit është deri më 1 dhjetor 2021, ora 12.00.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin, mënyrën e aplikimit dhe afatet kohore e gjeni këtu