fim.edu.al

Njoftime

Shpallen vende të lira për personel akademik me kohë të pjesshme në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike, për vitin akademik 2021 - 2022

Fakulteti i Inxhinierise Mekanike shpall kërkesat dhe kriteret për personel akademik me kohë të pjesshme për vitin akademik 2021 – 2022, sipas departamenteve si më poshtë:

Departamenti i Prodhim Menaxhimit
Departamenti i Mekanikës
Departamenti i Energjitikës
Departamenti i Tekstilit dhe Modës

Për tu njohur me njoftimin dhe njoftimin e plotë dhe kërkesat ju lutem të klikoni këtu.

Dosjet do të dorëzohen pranë departamenteve përkatëse deri në datën 14 Tetor 2021.