In principio revolutionis indvstrialis machina erat

Njoftime

Përfundimi i trajnimit të dytë “Second Train-the Trainer Module at Polytechnic University of Tirana”

Në përmbyllje të trajnimit të kryer pranë fakultetit tonë nga tre profesorë austriak Martin Gossar, Karl Reisinger dhe Thomas Lechner u zhvilluan aktivitetet e mëposhtme:

 Trajnim tre ditorë
 Vizita e laboratoreve të FIM
 Vizitë pranë DPSHTRR Kontrolli Teknik

Gjithashtu profesorët austriak dhe përfaqësues nga dekanati diskutuan për bashkëpunim në të ardhmen midis Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike dhe universitetit FH JOANNEUM GESLLSCHAFT MBH (FHJ).