In principio revolutionis indvstrialis machina erat

Informacione

MARRJA E MASAVE PËR PARANDALIMIN E INFEKSIONIT CoVID-19

Në zbatim të urdhrit Nr. 413 datë 24.09.2021 të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, studentët e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike para fillimit të vitit akademik 2021-2022 duhet të dërgojnë në adresën:
sekretaria.mesimore@fim.edu.al
Certifikatën e vaksinimit Covid 19 që e printoni nga e-albania apo kartën e vaksinimit të skanuar.

E-mail duhet të përmbajë: emër mbiemër, dega viti dhe grupin aktual ku studion studenti.

Për më tepër mund të lexoni edhe Urdhri i Ministrit