fim.edu.al

Njoftime

Kalendari i aktiviteteve për ciklin e dytë të studimeve për vitin 2021-2022

Njoftohen studentët të cilët kanë aplikuar për ndjekjen e ciklit të dytë të studimeve në Master Shkencor dhe Master Profesional dhe studentët që kanë aplikuar për transferimet e studimeve të ciklit të dytë se fituesit do të shpallen në datën 25 Tetor 2021, në ambientet e fakultetit FIM.

Regjistrimet do të kryhen nga datat 26 Tetor deri më 2 Nëntor 2021, pranë sekretarisë mësimore të fakultetit.

Për tu njohur më tepër me kalendarin e plotë të aktiviteteve mund të klikoni këtu.