In principio Industriae Conversio erat Motrum.

Njoftime

Internship në kompaninë KRACO

Programi i internship-it KRACO është një mundësi e shkëlqyer për një karrierë të suksesshme pranë kompanisë sonë në fushën e: prodhimit, menaxhimit të biznesit, financës, etj.

Inkurajohen që të aplikojnë studentë të nivelit Bachelor dhe të nivelit Master, që vijojnë studimet në fushën e ekonomisë si dhe në fushën e inxhinierisë: Mekanikë, Inxhinieri Ekonomike, Prodhim dhe Menaxhim Industrial, Mekatronikë, etj, si edhe degë të ngjashme me to.

Të gjithë studentët e interesuar, mund të aplikojnë individualisht, duke dërguar në postën elektronike hr@kraco.al dokumentet e mëposhtëm:

Curriculum Vitae
Listë notash (të ciklit aktual të studimit

Informacionet më të zgjeruara rreth Internshipit mund t'i gjeni këtu