fim.edu.al

Njoftime

Hapet thirrja për Mundësi për Internship, pranë kompanisë “ANTEA Cement”

Në kuadër të bashkëpunimit midis Universitetit Politeknik të Tiranës dhe kompanisë “ANTEA Cement”, hapet thirrja për mundësi internshipi, për studentë të UPT-së.

Aktualisht ofrohen mundësi për internship në pozicionet Inxhinier Mekanik dhe Inxhinier Miniere për studentët e interesuar.

Informacionin për mënyrën se si kandidatët mund të aplikojnë pranë kompanisë “ANTEA Cement” e gjeni këtu